برنامه مسابقات تیراندازی سلاح های بادی قهرمانی کشور اعلام شد