دیدار روسای فدراسیون تیراندازی ایران و ایتالیا در مسکوروسای فدراسیون تیراندازی ایران و ایتالیا در حاشیه برگزاری رقابت های اهداف پروازی مسکو با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، پس از حضور علی دادگر رییس فدراسیون کشورمان در روسیه و دیدار با رییس فدراسیون جهانی این رشته، لحظاتی پیش وی با روسی رییس فدراسیون تیراندازی ایتالیا نیز دیدار و گفت و گو کرد.
دادگر در این دیدار با اشاره به فعالیت ها و پتانسیل بالای ورزشکاران کشورمان گفت: در بخش تجهیزات با مشکلاتی مواجه هستیم که باید حل شود و به دنبال آن هستیم با تعامل مناسب با کشورهای صاحب سبک، راه را برای موفقیت قهرمانان ایرانی باز کنیم.
رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان از همتای ایتالیایی خود برای حضور در ایران و بازدید از امکانات تیراندازی کشورمان دعوت به عمل آورد که با موافقت وی همراه بود.
روسی نیز در این دیدار گفت: برای موفقیت و ارتقای سطح فنی تیراندازان ایرانی کمک خواهیم کرد. وی همچنین از تیم ایران و مسئولان فدراسیون تیراندازی کشورمان برای حضور در ایتالیا و برپایی اردویی مشترک میان دو کشور، دعوت به عمل آورد.
تعامل مناسب با سایر کشورها و تامین تجهیزات مورد نیاز تیراندازان ایرانی از دیگر مباحثی بود که روسای فدراسیون تیراندازی ایران و ایتالیا به ان پرداختند.