دستور العمل و برنامه مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی کشور اعلام شداز سوی کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی، دستورالعمل و برنامه مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نهمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی کشور در حالی اواخر فرودین ماه سال 97 در میدان اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد که دستورالعمل و برنامه این دوره از رقابت های به شرح زیر اعلام می گردد.