3 انتصاب جدید در فدراسیون تیراندازیبا برگزاری جلسه شورای اداری فدراسیون تیراندازی، مدیر آکادمی ، سرپرست خزانه داری و مسئول حراست این فدراسیون معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دومین جلسه شورای اداری امروز 31 اردیبهشت ماه با حضور علی دادگر رییس و پرسنل فدراسیون تیراندازی برگزار شد که ایرج فروزان به عنوان مدیر آکادمی ، وحید فدایی به عنوان سرپرست خزانه داری و سید علی بابایی به عنوان مسئول حراست این فدراسیون معرفی شدند.
در پايان این مراسم با اهداي تندیس و تقدیر نامه از زحمات جمشید وزیری مدیر سابق آکادمی این فدراسیون قدردانی و تشكر شد .