سالن ها و فضاهای فدراسیون تیراندازی ضد عفونی شدسالن ها و فضاهای فدراسیون تیراندازی در راستای اقدامات و فعالیت‌های مقابله با ویروس کرونا گندزدایی و ضد عفونی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، این اقدام با هدف حفظ سلامتی ورزشکاران به صورت مستمر در انجام است .
به همین منظور همه سالن ها، اماکن اداری و تجهیزات فدراسیون تیراندازی گندزدایی و ضدعفونی تا شرایط برای فعالیت ورزشکاران فراهم شود.
همچنین بنر ها و بروشورهایی با موضوع رعایت نکات بهداشتی تهیه و جهت اطلاع رسانی ورزشکاران در سالن ها و معابر این فدراسیون نصب شد.