گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان زنجاندر مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان زنجان، رسول پهلوان پور با کسب اکثریت آرا برای 4 سال آینده سکان هدایت این هیات را بر عهده گرفت.