توجه:

کاربران محترم
پاسخ نامه های ارسال شده از طریق لینک پیگیری و دریافت پاسخ قابل دریافت و مشاهده می باشد.
به نکات ذیل توجه فرمائید:
- ثبت شماره کارت ملی الزامی است. جهت پیگیری و اطلاع از پاسخ نامه ، ورود شماره کارت ملی ثبت شده مورد نیاز است در غیر اینصورت مشاهده پاسخ نامه امکان پذیر نیست.

- کد پیگری ایجاد شده توسط سیستم را  حتما یادداشت و در حفظ و نگهداری آن کمال دقت داشته باشید.


فدراسیون تیراندازی به منظور استفاده از خرد جمعی جامعه بزرگ تیراندازی، در نظر دارد پیشنهادات سازنده در راستای اهداف ذیل را مورد بررسی و در صورت اجرایی بودن در دستور کار خود قرار دهد لذا از علاقمندان، کارشناسان و صاحب نظران و همکاران دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه پذیرش و بررسی پیشنهادات که در سایت اینترنتی فدراسیون پیش بینی شده است، ارسال نمایید. به پیشنهادات و نظرات برتر جوائزی براساس جدول امتیازدهی پیشنهاد اهداء خواهد شد.

اهداف:
1. افزایش میزان خلاقیت، نوآوری و ابتکار.
2. بهبود بهره وری، کیفیت و ارائه بهتر خدمات به مردم.
3. افزایش توانمند سازی مدیران و کارکنان و کاهش هزینه ها.
4. گردش بهتر اطلاعات و اطلاع رسانی.
5. افزایش قدرت در تصمیم سازی و توان اجرای مدیریت در اداره امور و در نتیجه سرعت بخشیدن به روند رشد و پیشرفت فدراسیون.


پیشنهادهای قابل پذیرش:
1. پیشنهاد واضح و همراه با راه حل عملی و اجرایی باشد.
2. پیشنهاد در چارچوب وظایف، اختیارات و ماموریت های فدراسیون باشد.
3. پیشنهاد می تواند فردی یا گروهی باشد.
4. پیشنهاد نمی تواند شامل عناوین پژوهشی و تالیف مقالات باشد.
5. پیشنهاد باید عاری از انتقادات و شکایات باشد.
6. پیشنهاد باید با فرهنگ سازمانی انطباق داشته باشد.
7. پیشنهاد باید از نظر فنی و تخصصی قابلیت اجرای داشته باشد.
8. پیشنهاد نباید از نظر اجرا تبعیض آمیز بوده و منافع طبقه خاصی را تامین نماید.
9. پیشنهاد نباید مستلزم زمان طولانی، افزایش هزینه ها و یا احتیاج به منابع انسانی زیاد داشته باشد.
10. پیشنهاد نباید ایده آل و دور از دسترس باشد.خانه
ثبت نامه
پیگیری و دریافت پاسخ نامه