چهارشنبه دوم خرداد ماه

نگاهی آماری به عملکرد سه تیراندازی برتر سی و دومین دوره مسابقات تفنگ قهرمانی کشور بانوان/ عناوین نخست در اختیار فاطمه امینی

سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ بادی بانوان کشور پنجشنبه و جمعه، 22 و 24 آذر ماه در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ بادی بانوان کشور پنجشنبه و جمعه، 22 و 24 آذر ماه در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 در پایان این مسابقات فاطمه امینی با شلیک 60 تیر  10 امتیازی، رکورد  10 زنجیروار (C10)را به نام خود ثبت کرد.

فاطمه امین بیشترین تعداد 10 مرکز را داشتند و از مجموع 60 تیر 58 تیر آنها در 10 مرکز ( Inner ten) قرار گرفت.

گفتنی است، در پایان این مسابقات فاطمه امین به عنوان تاپ شوتر ( تیرانداز برتر)سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ کشور معرفی شد.

فایل کامل عملکرد فنی سه نفر اول نخست در بخش های مختلف در سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ بانوان کشور را در فایل پیوست ببیند