شنبه یازدهم آذر ماه

خراسان جنوبی

برگزاری دوره داوری درجه ۳ تیراندازی در استان خراسان جنوبی

دوره داوری تیراندازی درجه ۳ به میزبانی هیات تیراندازی استان وهمکاری تربیت بدنی سپاه انصار الرضا(ع) برگزار شد.