پنجشنبه سی ام فروردین ماه

زنجان

مجمع عمومی و سالانه تیراندازی استان زنجان برگزار شد + تصویر

قربانی: روستاهای کشور به تجهیزات تیراندازی مجهز می شوند.