چهارشنبه دوم خرداد ماه

نشست مشترک مسئولین فدراسیون تیراندازی و ورزش شهرداری

مسئولین فدراسیون تیراندازی و ورزش شهرداری منطقه 22 دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نشست مشترک مسئولین فدراسیون تیراندازی و ورزش شهرداری با حضور عباس محمدی و مهدی مبینی، نایب رئیس و دبیر کل، علی حیدری، مسئول کمیته همگانی فدراسیون تیراندازی و مرتضی تنها، مدیر فرهنگی- هنری سازمان شهرداری منطقه 22 تهران و مسئول تابستانی ورزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در محل این فداسیون برگزار شد.

جذب استعدادها در بین نوجوانان و جوانان، ایجاد پایگاه تابستانی در منطقه 22 و اجرای رشته تیراندازی در مراکز تحت پوشش شهرداری به منظور پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان همچنین آموزش و استعدادیایی این رشته مهم ترین محورهای این نشست بود.