چهارشنبه دوم خرداد ماه

برگزاری مرحله چهارم مسابقات اهداف پروازی

هفته اول از مرحله چهارم مسابقات آزاد اهداف‌پروازی و چهارمین دوره رنکینگ انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هفته اول از مرحله چهارم مسابقات آزاد اهداف‌پروازی و چهارمین دوره رنکینگ انتخابی تیم ملی در ماده اسکیت و تراپ زنان و مردان از ۲۴ تا ۲۶ خرداد ماه در سایت تیراندازی اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. گفتنی است، تا کنون سه مرحله از مسابقات اهداف پروازی برگزاری شده است.