چهارشنبه دوم خرداد ماه

دیدار رئیس فدراسیون تیراندازی و مسئولین ورزش استان کرمانشاه

رئیس فدراسیون تیراندازی و مسئولین ورزش استان کرمانشاه در محل فدراسیون تیراندازی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نشست مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی و مسئولین ورزش و جوانان استان کرمانشاه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

منوچهر حاتمی، مدیر کل، فرهمند سال افزون، معاون ورزش استان، همتیان، مشاور مدیر کل، حمزه عزیزیان و مسئول ورزش بهداری غرب از استان کرمانشاه در این جلسه حضور داشتند.

 این دیدار جهت هماهنگی به منظور توسعه تیراندازی در استان کرمانشاه و‌ حمایت از هیات تیراندازی استان برگزار شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی در این دیدار به برپایی اردوی  تیم ملی تپانچه در کرمانشاه اشاره و تاکید کرد: نهایت همکاری از سوی هیات و مسئولین استان در بحث پذیرایی و اسکان ملی‌پوشان را شاهد بودیم و اردوی خوبی در این استان برگزار شد.