چهارشنبه دوم خرداد ماه
بازی های آسیایی _ هانگژو

ناهماهنگی سیستمی و داوران در اعلام نتایج تفنگ تیمی بانوان

تیم تفنگ بادی بانوان در رده هفتم ایستاد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان مسابقات تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان و پس از اعلام نتایج به صورت سیستمی جایگاه تیم تفنگ بانوان کشورمان هشتم اعلام شد اما در لیست اعلامی از سوی داوران، ایران در رده هفتم قرار گرفت.

 

با توجه به ارجحیت نتیجه اعلام شده از سوی داوران، در نهایت تیم دختران ایران هفتم شد.