چهارشنبه دوم خرداد ماه

مراسم معارفه سرپرست هیات تیراندازی شهرستان گمیشان

طیاری، سرپرست هیات تیراندازی استان گلستان حکم سرپرستی هیات تیراندازی شهرستان گمیشان را اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، مراسم معارفه سرپرست هیات تیراندازی شهرستان گمیشان پنجشنبه، 13 مهر ماه برگزار شد . طی حکمی از طرف ناصر طیاری، سرپرست هیات تیراندازی استان گلستان به سرپرست هیات تیراندازی شهرستان گمیشان اهدا شد.

 

در این مراسم محمدزاده، رئیس تربیت بدنی این شهرستان و برخی از مسئولین ستادی هیات استان و شهرستان حضور داشتند.