دوشنبه هفتم خرداد ماه
همزمان با هفته تربیت بدنی

هفته چهارم لیگ تیراندازی استان تهران برگزار شد

هفته چهارم دومین دوره لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تپانچه بادی همزمان با هفته تربیت بدنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، هفته چهارم دومین دوره لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تپانچه بادی در مورخه 28 مهر ماه به میزبانی شمیرانات و به مناسبت روز تربیت بدنی برگزار شد. در این رقابت باشگاه کبکانیان با ۸۳۲ امتیاز مقام اول، هیأت تیراندازی جنوب غرب با ۸۲۰ امتیاز مقام دوم و هیأت تیراندازی شمال  شرق با ۸۰۶امتیاز مقام سوم را کسب کردند.


در قسمت انفرادی نیز آقای ابوالفضل اختیاری از باشگاه دماوند با امتیاز ۲۸۳ مقام اول، خانم رقیه شریف از باشگا کبکانیان با امتیاز ۲۸۰ مقام دوم، و آقای امید کاظمی از باشگاه کبکانیان و محمود مونسی از هیأت تیراندازی جنوب غرب با ۲۷۷ امتیازبه صورت مشترک در رتبه سوم را قرار گرفتند.