دوشنبه هفتم خرداد ماه

برنامه‌های تیراندازی استان کرمانشاه به مناسبت هفته تربیت بدنی

رئیس و دبیر هیات تیراندازی استان کرمانشاه در مراسم تجدید پیمان با شهدا در هفته تربیت بدنی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان کرمانشاه، یک دوره مسابقه تیراندازی مابین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار گردید. در پایان به رسم یاد بود به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.

همچنین آرش نیکبخت، رئیس و دبیر هیات تیراندازی استان کرمانشاه در مراسم تجدید پیمان با شهدا در هفته تربیت بدنی حضور یافتند.