دوشنبه هفتم خرداد ماه

برگزاری هفته ششم دومین دوره لیگ استان تهران در رشته تفنگ و تپانچه بادی

هفته ششم مسابقات لیگ استان تهران به میزبانی هیات شمال شرق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، هفته ششم دومین دوره لیگ تیراندازی استان جمعه، 26 آبان ماه به میزبانی هیات تیراندازی شمال شرق برگزار شد.

در رشته تپانچه بادی در بخش تیمی باشگاه کبکانیان با ۸۲۵ امتیاز قهرمان شد، باشگاه زائر ب با ۸۱۵ امتیاز موفق به کسب جایگاه دوم شد و هیأت تیراندازی جنوب غرب و باشگاه تکین با ۸۱۱ امتیاز به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی فاطمه احمدی از باشگاه تکین با ۲۸۱امتیاز مقام اول، مرتضی دانا از باشگاه سایه تازان بلندقامت، با امتیاز ۲۷۹ مقام دوم و مریم پرنوره از باشگاه زائر ب با امتیاز ۲۷۸ مقام سوم را کسب کردند.

در رشته تفنگ بادی در بخش تیمی باشگاه پردیسان با ۸۴۷ امتیاز رتبه اول را کسب کرد، هیات تیراندازی جنوب غرب با ۸۴۱ امتیاز رتبه دوم را از آن خود نمود و باشگاه هدف با ۸۴۰ امتیاز سوم شد.

در قسمت انفرادی نیز محنا رهسپار از هیأت تیراندازی جنوب غرب با امتیاز۲۹۱ بر سکوی نخست ایستاد، علی دالوند از هیأت تیراندازی شمیرانات با امتیاز ۲۹۰ نایب قهرمان شد و فردین شریفی از دماوند با امتیاز ۲۸۹ رتبه سوم را کسب کرد.