چهارشنبه دوم خرداد ماه
به مناسبت روز پرستار

تقدیر از رئیس هیات و مربی هیات تیراندازی استان خراسان رضوی

تقدیر از ریاست هیات تیراندازی استان خراسان رضوی مربی تیم تیراندازی بهداری رزمی شمال شرق به مناسبت روز پرستار انجام شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان رضوی، مراسم تقدیر از استاد نقدیان، ریاست هیات تیراندازی استان خراسان رضوی و مربی تیم تیراندازی بهداری رزمی شمال شرق، توسط سردار اشتری، در محل بیمارستان امام حسین علیه السلام انجام گرفت.