چهارشنبه دوم خرداد ماه

بازدید دکتر شاکری و خدابنده از سالن تیراندازی شهید محمدزاده استان خراسان شمالی

مدیر کل اداره ورزش و جوانان و معاون توسعه ورزش استان از سالن تیراندازی شهید محمدزاده بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خراسان شمالی، بازدید دکتر شاکری، مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان به همراه آقای خدابنده، معاون محترم  توسعه ورزش استان چهارشنبه، 8 آذر ماه از کلاس و کارگاه آموزشی تفنگ و تپانچه بادی در سالن تیراندازی شهید محمدزاده و همچنین از تمرین‌ اعضای تیم تفنگ و تپانچه استان با حضور سرمربی تیم تیراندازی آقای دلفانی‌خان بازدید کردند.