چهارشنبه دوم خرداد ماه

نگاهی آماری به عملکرد سه تیراندازی برتر سی و دومین دوره مسابقات تفنگ قهرمانی کشور آقایان

سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ بادی آقایان کشور پنجشنبه و جمعه، 16 و 17 آذر ماه در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ بادی آقایان کشور پنجشنبه و جمعه، 16 و 17 آذر ماه در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 در پایان این مسابقات هادی غرباقی  با شلیک 60 تیر  10 امتیازی، رکورد  10 زنجیروار (C10)را به نام خود ثبت کرد.

هادی غرباقی و پوریا نوروزیان بیشترین تعداد 10 مرکز را داشتند و از مجموع 60 تیر 57 تیر آنها در 10 مرکز ( Inner ten) قرار گرفت.

گفتنی است، در پایان این مسابقات هادی غرباقی به عنوان تاپ شوتر ( تیرانداز برتر)سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ کشور معرفی شد.

فایل کامل عملکرد فنی سه نفر اول نخست در بخش های مختلف در سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی تفنگ مردان کشور را در فایل پیوست ببیند