دوشنبه هفتم خرداد ماه

نتایج هفته اول و دوم لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه آقایان منطقه چهار

لید

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان کرمانشاه، هفته اول لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه آقایان منطقه چهار  در کرمانشاه و در سالن هیات تیراندازی شهید یاری استان کرمانشاه برگزار گردید.

در پایان رقابت‌های تفنگ مردان هیأت لرستان مقابل هیأت تیراندازی کرمانشاه پیروز شد، پتروشیمی مارون از سد هیات تیراندازی اسلام آباد غرب گذشت.

در رشته تپانچه تیمی  نیز  هیأت تیراندازی کرمانشاه برابر  پتروشیمی مارون  پیروز شد ، هیات تیراندازی لرستان  برابر دو مهر اهواز به برتری رسید و هیات اسلام آباد غرب مغلوب آنزان خوزستان شد.

در هفته دوم تفنگ آقایان هیات تیراندازی کرمانشاه برابر‌ هیات تیراندازی اسلام آباد غرب پیروز شد و هیات تیراندازی لرستان برابر پتروشیمی مارون به برتری دست یافت.


در هفته دوم رشته تپانچه 10 متر مردان هیات تیراندازی کرمانشاه از سد هیات تیراندازی اسلام آباد گذشت، هیات تیراندازی لرستان مقابل آنزان خوزستان پیروز شد و  دو مهر اهواز پتروشیمی مارون را مغلوب کرد.