چهارشنبه دوم خرداد ماه

بررسی سند چشم انداز استعدادیابی در جلسه با سرپرستان و مربیان تیم‌های حاضر در المپیاد استعدیابی

جلسه توجیهی آموزشی کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با حضور مربیان، سرپرستان و مسئولین استعدادیابی استان‌های حاضر در المپیاد استعدادهای برتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، به منظور تبیین اهداف و برنامه های کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی عصر روز گذشته جلسه توجیهی آموزشی با حضور مربیان، سرپرستان و مسئولین استعدادیابی استان‌های حاضر در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در بخش دختران و نیز اعضای کمیته استعدادیابی در محل آمفی تئاتر سالن ۸۰ خط استادیوم آزادی برگزار شد.

در این جلسه جزییات سند چشم انداز استعدادیابی، برنامه عملیاتی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱، ضرورت استعدادیابی در تیراندازی، فرایند اجرایی و همچنین تشریح مولفه‌های فیزیولوژیک، بیومکانیکی، روانشناختی، رفتاری و عملکردی موثر در استعدادیابی ورزش تیراندازی مطابق با آخرین یافته‌های علمی و تجربی ارایه گردید.

در انتها به پرسشهای مطرح شده و دغدغه‌های استان‌ها پاسخ داده شد و بر رویکرد عدالت محور در موضوع استعدادیابی و جامعیت برنامه طرح ریزی شده تأکید گردید.