دوشنبه هفتم خرداد ماه

پرداخت مرحله دوم کمک‌ هزینه تمرینی به اردونشینان تیم‌های ملی

از طرف فدراسیون تیراندازی، دومین کمک هزینه تمرینی به 24 نفر از ورزشکاران حاضر در اردوی تمرینی تفنگ و تپانچه آقایان و بانوان پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مرحله دوم کمک هزینه تمرینی توسط فدراسیون تیراندازی به 12 نفر از ملی‌پوشان در رشته تفنگ و 12 نفر در رشته تپانچه از یک میلیون و پانصد تا سه میلیون تومان به ورزشکاران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حاضر در اردوهای تمرینی پرداخت شد.