دوشنبه هفتم خرداد ماه

تقدیر از رستمیان در جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک

در هفتمین جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک از هانیه رستمیان، دارنده اولین سهمیه المپیک پاریس تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان هفتمین جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و با حضور محمود خسروی وفا، اعضای هیئت اجرایی و محمدی، نایب رئیس فدراسیون تیراندازی از هانیه رستمیان دارنده اولین سهمیه المپیک پاریس تقدیر و تجلیل شد.

خسروی وفا ضمن تقدیر از رستمیان گفت: مشخص است که اگر به ظرفیت ورزش توجه شود می‌تواند انتظار جامعه را برآورده کند. رستمیان اولین ورزشکار ایران در  کاروان المپیک ایران است. به او تبریک و از مربی خانواده و همه افرادی که به او کم‌ک کردند، تشکر می‌کنیم.

وی گفت: ما در المپیک هم فقط به صرف سهمیه قانع نیستیم و می‌دانیم با اراده شما هیچ چیز غیر ممکن نیست. همانطور که انتظار نداشتیم در تیراندازی اولین مدال طلا را در توکیو بگیریم.