دوشنبه هفتم خرداد ماه

ارزیابی نتایج تیم تفنگ و تپانچه ایران در جلسه کمیته فنی

نشست کمیته فنی فدراسیون تیراندازی با حضور کادر فنی تیم تفنگ و تپانچه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نشست کمیته فنی فدراسیون تیراندازی با حضور اعضای کمیته و حسین باقری و محسن نصر اصفهانی، سرمربیان تیم‌های تفنگ و تپانچه برگزار شد.

ارزیابی عملکرد تیم تفنگ و تپانچه ایران در مسابقات جهانی مصر موضوع اصلی این نشست بود و اعضا به بررسی نتایج تیراندازان در این مسابقات پرداختند.