دوشنبه هفتم خرداد ماه

نتایج مسابقات لیگ تیراندازی تهران

هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تپانچه بادی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، هفته دوازدهم لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تپانچه بادی ، پنجشنبه، 3 آذر ماه به میزبانی باشگاه کوثر ب برگزار شد.

در این رقابت تیم کبکانیان ب و کوثر الف توانستند با ۸۲۹ امتیاز رتبه اول، تیم هیات جنوب شرق با ۸۲۷ امتیاز رتبه دوم و تیم هدف با ۸۱۸ امتیاز رتبه سوم را کسب کردند.

در قسمت انفرادی نیز محمد علی پور از کوثر الف ۲۸۷ امتیاز رتبه اول، سید حسین موسوی از تیم هیات جنوب شرق با ۲۸۱ امتیاز رتبه دوم و دانیال فرهمند از تیم کبکانیان ب با ۲۸۰  امتیاز رتبه سوم را کسب نمودند.

همچنین هفته سیزدهم لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تپانچه بادی (جمعه)، 4 آذر ماه به میزبانی هیات تیراندازی شمال شرق  برگزار گردید. در پایان این رقابت تیم کوثر ب توانست  با۸۲۰  امتیاز رتبه اول، تیم کبکانیان ب با ۸۱۴ امتیاز رتبه دوم و تیم هیات شمال شرق با۸۱۳ امتیاز رتبه سوم راکسب نمودند.

در قسمت انفرادی نیز مصطفی خراطها از تیم هیات جنوب شرق، سیدمحمدعلی ذوالفقاری از تیم کوثر الف ۲۸۰ امتیاز رتبه اول مشترک، حسین گوهری ازتیم کبکانیان ب ومعین محمدی  از تیم  بقیه الله  با ۲۷۹ امتیاز رتبه دوم مشترک  و معصومه محمدی  از تیم  هیات شمال شرق با ۲۷۸  امتیاز رتبه سوم را کسب کردند.

هفته نهم  لیگ تیراندازی استان تهران در رشته تفنگ بادی  جمعه، 4 آذر ماه به میزبانی هیات تیراندازی شمال شرق برگزار شد.

در این رقابت تیم پیشرو توانست با ۸۵۹ امتیاز رتبه اول، تیم پردیسان الف  با ۸۳۸ امتیاز رتبه دوم و تیم هیات شمال شرق با ۸۲۷ امتیاز رتبه سوم را کسب کند.

در قسمت انفرادی آیدا ادریس ازتیم پردیسان الف با۲۹۶ امتیاز رتبه اول، نازنین زهرا عبدالهی  از تیم پیشرو با ۲۹۳ امتیاز رتبه دوم و ریحانه سلیمانی از تیم زائر با ۲۸۷ امتیاز رتبه سوم را کسب کرد.

انتهای پیام/