دوشنبه هفتم خرداد ماه

پرداخت پاداش به سه تیرانداز ملی‌پوش

مهدی مبینی، سرپرست فدراسیون تیراندازی به سه نفر از تیراندازان حاضر در اردوهای تمرینی تیم‌های ملی پاداش داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، امیرمحمد نکونام، سجاد پورحسینی و فاطمه امینی تیراندازانی هستند که به دلیل کسب رکوردهای عالی در اردوهای تمرینی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه، توسط مبینی سرپرست فدراسیون تیراندازی با اهدای پاداش نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.