دوشنبه هفتم خرداد ماه

برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی؛ شنبه 30 بهمن

مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی روز شنبه 30 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با توجه به اعلام قبلی، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی ساعت 10 صبح روز شنبه 30 بهمن‌ماه 1400 در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.