چهارشنبه دوم خرداد ماه

برگزاری نشست مشترک مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح و فدراسیون تیراندازی

نشست مشترک مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح و فدراسیون تیراندازی در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نشست مشترک مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح و فدراسیون تیراندازی در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

امیر محمد حسن باقری، معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح، امیر جمشید فولادی، رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح، سرهنگ حاتمی، معاونت سلاح و مهمات و مواد ناریه، سرهنگ میر افضل، مسئول تربیت بدنی بسیج کشور، سردار صبور و هیات همراه و سردار مرتضی قربانی، مهدی مبینی، رئیس و دبیر کل فدراسیون تیراندازی، حمیدرضا  شیرازی، حسن یزدخواستی، علی حیدری، سید جلال احمدی و ناصر رسولی از فدراسیون تیراندازی در این نشست حضور داشتند.

در این جلسه در خصوص فعالیت های فدراسیون صحبت شد. همچنین مسئولین تربیت بدنی نیروهای مسلح بر حمایت از تیراندازی و باشگاه های تیراندازی تاکید کردند و در  بحث تامین فشنگ و مهمات با کیفیت، قول‌های مساعدی دادند