چهارشنبه دوم خرداد ماه
جام جهانی باکو

لحظه اهدای مدال سجاد پورحسینی

تیراندازی ایران با طلا آغاز کرد، پورحسینی طلایی شد.