پنجشنبه دهم اسفند ماه

صحبت‌های ناصر رسولی، سرپرست تیم ملی تیراندازی در خصوص نتایج تیراندازان در روز نخست، مسابقات تفنگ بادی بانوان

  • 17:10
  • 1402/07/05
  • 750